Sling động mạch phổi bào thai

Biên dịch: Bs Nguyễn Đình Mỹ Tác giả: H. Yorioka  A. Kasamatsu  H. Kanzaki  M. Kawataki  S.‐J. Yoo Tổng quan: Sling (xuất phát bất thường) nhánh trái động mạch phổi là bất thường bẩm sinh hiếm gặp trong đó nhánh trái động mạch phổi xuất phát muộn từ nhánh phải động mạch phổi thay vì…

Đọc thêm