Sling động mạch phổi bào thai

Biên dịch: Bs Nguyễn Đình Mỹ Tác giả: H. Yorioka  A. Kasamatsu  H. Kanzaki  M. Kawataki  S.‐J. Yoo Tổng quan: Sling (xuất phát bất thường) nhánh trái động mạch phổi là bất thường bẩm sinh hiếm gặp trong đó nhánh trái động mạch phổi xuất phát muộn từ nhánh phải động mạch phổi thay vì…

Đọc thêm

“TƯƠNG LAI” CỦA CHIẾN LƯỢC SIÊU ÂM THAI 12 TUẦN

Bs Nguyễn Đình Mỹ Siêu âm đo độ mờ da gáy + Xét nghiệm sàng lọc Double test (Combined test) sẽ được THAY THẾ bởi xét nghiệm NIPT và “CHIẾN LƯỢC MỚI” về siêu âm thai 12 tuần Sự tiến bộ về xét nghiệm NIPT (xét nghiệm không xâm lấn) có thể thực hiện từ…

Đọc thêm