Ca giãn quai ruột bào thai- Dấu hiệu siêu âm, theo dõi sau sinh

Biên dịch: Bs Nguyễn Đình Mỹ 1. Giới thiệu Giãn ruột thai nhi có đặc điểm các quai ruột non chứa dịch tối thiểu trên đoạn dài 15mm hoặc đường kính ≥7mm [1]. Quai ruột giãn là dấu hiệu của tắc ruột cơ học hoặc cơ năng và nó phụ thuộc vào một số điều…

Đọc thêm