“TƯƠNG LAI” CỦA CHIẾN LƯỢC SIÊU ÂM THAI 12 TUẦN

Bs Nguyễn Đình Mỹ Siêu âm đo độ mờ da gáy + Xét nghiệm sàng lọc Double test (Combined test) sẽ được THAY THẾ bởi xét nghiệm NIPT và “CHIẾN LƯỢC MỚI” về siêu âm thai 12 tuần Sự tiến bộ về xét nghiệm NIPT (xét nghiệm không xâm lấn) có thể thực hiện từ…

Đọc thêm